Çağatay IŞIKCI


Yazarın girdiği kelimeler ve anlamlar. (toplam: 17)
·  Least Priviledge Principle, (15.12.2011 19:39)
·  Need-to-Know Basis, (15.12.2011 19:39)
·  Görevler Ayrılığı İlkesi, (15.12.2011 19:39)
·  Threat, (11.07.2011 16:47)
·  Vulnerability, (11.07.2011 16:46)
·  PKI , (29.03.2011 15:42)
·  Hash, (29.03.2011 15:41)
·  Cipher Text , (29.03.2011 15:39)
·  Authorization, (29.03.2011 15:38)
·  Decryption, (29.03.2011 15:36)
·  Encryption, (29.03.2011 15:35)
·  SSL Sertifika, (29.03.2011 15:35)
·  Dijital İmza, (29.03.2011 15:32)
·  Public Key, (29.03.2011 15:31)
·  Private Key, (29.03.2011 15:31)
·  Registration Authority RA, (29.03.2011 15:31)
·  Certification Authority CA, (29.03.2011 15:30)