X-Content-Type-Options - ÇözümPark Sözlük
nosniff değeri tanımlandığında Internet Explorer ve Chromeda MIME bazlı atakları engeller. Örneğin tarayıcı sunucudan gelen cevapta nosniff değerini gördüğünde, MIME değeri text/CSS olmadan cssi yüklemeyecektir ya da text/JavaScript görmeden script çalıştırmayacaktır.