WWN World Wide Name - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Host Bus Adaptör (HBA) kartlarının mac adresi olarak tanımlarsak yanlış bir tanımlama yamış olmayız. Ethernet kartlarının MAC adresleri nasıl tekrar etme ihtimali yok ise HBA port numaralrınında başka bir porta verilme ihtimali yoktur. Her WWN numarası dünya üzerinde 1 tanedir, aynı numarayı kullanan başka bir kartın olma ihtimali yoktur.
Her HBA portu üreticisinine özel bir kodu firma kodu vardır. WWN numarası bu kod ile başlar ve bu kodun arkasına firmalar kendilerine özel numaralandırma sistemine göre numaralar atayıp kartları piyasaya sürerler.
HBA portunu kullanarak haberleşen donanımlarımız (Storage, SAN swich, Backup Tape) karşılıklı iletişim için bu WWN numaralarını kullanılırlar.