Write Once Read Many - ÇözümPark Sözlük
WORM, "Write Once Read Many" (Bir Defa Yaz Çok Defa Oku) kısaltmasıdır. Bu terim, veri depolama teknolojilerinde kullanılan bir yöntemi tanımlamak için kullanılır. WORM teknolojisi, verilerin bir defa yazıldıktan sonra artık değiştirilemeyeceği, silinemeyeceği veya üzerine yazılamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, verilerin güvenliği, bütünlüğü ve kalıcılığı açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknoloji, özellikle finans, sağlık, hukuk ve diğer sektörlerde yasal gereklilikler nedeniyle veri arşivleme ve saklama ihtiyacı olan kuruluşlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.