wpad web proxy autodiscovery - ÇözümPark Sözlük
Şirket içerisinde kullanılan proxy server bilgisinin DHCP ya da DNS aracılığıyla kullanıcı cihazlarına otomatik olarak atanmasını sağlar.