worker Processes - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Dinamik web siteleri genellikle system ve user code olmak üzere iki tip yazılım kodundan oluşur. System code dediğimiz kodlar http.sys gibi kernel-mode sürücülerini kullanır, diğer yazılım kodları ise ASP.NET ve PHP gibi user mode' u kullanır. Bu iki kod yapısı eskiden bir birinden izole edilmediği için özellikle user mode da çalışan kodlardaki sorunlar IIS performansını çok etkiliyordu. Hatta bazen sunucuların kapanmasına bile neden olabiliyordu (crash - blue screen).
App Pool kullanımı ile bu sorun çözülmüş oldu. Her bir App Pool bir veya daha fazla worker process kullanır. Her bir worker process ise kendisine ayrılan CPU ve RAM kaynaklarını kullanır. Her bir worker process diğer app pool user code ların dan isole olduğu gibi system code ortamından da isole çalışır.

Özetle worker process, IIS App Pool' un kullandığı ve kendine atanmış olan CPU, RAM gibi kaynaklar üzerinden bir web sitesinin veya bir web sitesi altındaki bir application' ın çalışmasını sağlayan işlemdir.