white space - ÇözümPark Sözlük
Exchange Server için kullanılan bir tabir olup veri tabanı içerisindeki boş alanı temsil eder. Exchange server veri tabanı dosyası edb yavaş yavaş büyümeye başlar. Veriler yazıldıkça büyüme devam eder, ancak siz mail veya posta kutusu silseniz dahi edb boyutu küçülmez. Her akşam yapılan online defrag işlemi ile bu açılan yerler white space olarak işaretlenir, yani edb içerisindeki boşluklar, kullanılacak alanlar anlamına gelir. Bir exchange veri tabanındaki white space oranını görmek için aşağıdaki exchange powershell komutunu kullanabilirsiniz
Get-MailboxDatabase -Status | sort name | select name,@{Name='DB Size (Gb)';Expression={$_.DatabaseSize.ToGb()}},@{Name='Available New Mbx Space Gb)';Expression={$_.AvailableNewMailboxSpace.ToGb()}}
Peki örneğin 500GB edb boyutu ve 200GB white space var bu ne demektir? Siz her gün 500GB' lık bir dosyanın yedeğini alırken aslında içerisinde 200gb' lık bir boşluk var demektir.
Bu edb boyutunu nasıl küçültebilirsiniz?
Offline defrag dediğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz ancak bu riskli bir yöntem olup db bozulabilir
https://www.hakanuzuner.com/index.php/exchange-server-2000-2003-2007-2010-2013-2016-eseutil-kullanimi.html
Yada yeni bir db açıp eski db içerisindeki kullanıcıları bu yeni db ye taşırsanız yeni db tertemiz ve gerçek veri boyutunda bir edb ile hayatına başlar.