vxlan - ÇözümPark Sözlük
vxlan (virtual extensible lan), ağ sanallaştırma teknolojilerinden biridir ve özellikle bulut ortamlarında kullanılan bir protokoldür. vxlan, geniş alan ağlarında (wan) ve veri merkezi ağlarında (data center) ağ segmentasyonunu ve ölçeklenebilirliği sağlamak için geliştirilmiştir.

vxlan'ın temel amacı, geleneksel ethernet ağlarına kıyasla çok daha büyük ağ segmentlerini desteklemektir. vxlan, sanal ağ trafiğini, üzerinde çalıştığı fiziksel ağlardan bağımsız bir şekilde taşımak için udp (user datagram protocol) kullanır. bu, geniş alan ağları üzerinde sanal ağ segmentlerinin oluşturulmasını ve veri merkezi ağlarında büyük ölçekli dağıtılmış sistemlerin yönetimini kolaylaştırır.

vxlan, ağ segmentlerini özel bir sanal ağ kimliği olan vxlan segment id (vni) ile tanımlar. vni, vxlan trafiğinin hangi sanal ağ segmentine ait olduğunu belirtir. vxlan, genellikle ip ağı üzerinde çalışır ve ip paketleri üzerine bir başlık ekler. bu başlıkta vni ve diğer ilgili bilgiler yer alır. bu şekilde, farklı veri merkezleri arasında veya uzak yerleşimli kullanıcılarla bulut sunucuları arasında sanal ağ trafiği taşınabilir.

vxlan, ağın ölçeklenebilirliğini artırmak ve sanal ağların daha kolay yönetilmesini sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. özellikle bulut tabanlı altyapılar ve veri merkezi ağları gibi büyük ve karmaşık ağ ortamlarında tercih edilir.