volume - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Herkesin bildiği televizyonlardaki ses anlamında değildir...
Genel anlamı hacim demektir.
Bilgisayar aleminde, dosya sistemlerinin bulunduğu lojik sürücü anlamındadır.
Windows sistemlerde, kernel tarafından ve disk yönetim consoluyla yönetilir.
Örnekle pekiştirirsek:Fiziksel Disk
Partition
Dosya sistemi
Sürücü Harfi


Hard Disk 1
Partition 1
NTFS
C:


Partition 2
FAT32
D:


Hard Disk 2
Partition 1
FAT32
E:C, D ve E gibi harflere volume(lojik sürücü)
Harddisk 1 ve 2 fiziksel disk.
Genel manada sürücü tabiri kullanılabilir. Terimler ingilizceden geçtiği için en uygun kelimeler seçilmeye çalışıyor.. bir yerden sonra kabul görenler olduğu gibi kullanılıyor.