bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Virtualization Service Provider, Hyper-V üzerinde çalışan sanal makinelerin I/O taleplerini işler. Bu işlemi sanal makineler üzerinde çalışan Virtualization Service Clients hizmeti ile VMBus üzerinden birebir konuşarak gerçekleştirir. Parent Partition, üzerinde depolama, video ve ağ gibi donanımlar için VSP ler barındırır. VSP ler parent partition üzerinde ki donanım sürücüleri vasıtasıyla direk olarak fiziksel donanım ile iletişim kurabilir ve sanal makinelerin I/O isteklerini bu şekilde yönetebilir. Bir VSP birrden fazla sanal makineye hizmet verebilir.