bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Virtual Machine Worker Process, Hyper-V üzerinde çalışır durumda olan her bir sanal makine için oluşturulur ve bu sanal makinelerin o anki durumunun değiştirilebilmesini (kapatmak, kayıt edip durdurmak gibi), sanal makine üzerinde kurulu durumda olan integration services ile iletişim kurulabilmesini sağlar ki böylece sanal makine yönetilebilir durumda olur. Task Manager üzerinden bakıldığında çalışan sanal makine sayısı kadar vmwp.exe uygulaması olduğu görülecektir. Hangi vmwp.exe uygulamasının hangi sanal makineye ait olduğu PowerShell kullanılarak belirlenebilir.