bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Virtual Machine Manager, Hyper-V yapısında Virtual Machine Management servisinin bir alt bileşenidir. Hyper-V sunucusu üzerinde bulunan sanal makinelerin listesini tutar, ihtiyaca göre sanal makineler için worker process oluşturmak, sanal makinelerin konfigurasyonlarını yönetmek ve sanal makineye eklenen ya da çıkarılan donanımları takip etmek gibi görevleri yerine getirir.
Örneğin Hyper-V üzerinde yeni bir sanal makine oluşturulmak istendiğinde VMM sanal makine için varsayılan olarak hazır olan konfigurasyonu oluşturur ve bu konfigurasyonda yapılan değişiklikleri kayıt eder.
Ya da daha önceden oluşturulmuş olan bir sanal makine çalıştırılmak istendiğinde bu sanal makine için Hyper-V sunucusu üzerinde bu sanal makine için bir Worker Process oluşturur ve oluşturulan bu worker process ile sanal makinenin başlatılmasını sağlamış olur.