virtual connect - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
HP Blade sunucu teknolojisinde kullanılan sanal bağlantı modülüdür.
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/virtualconnect/index.html