uzaklık vektörü yönlendirme algoritması - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Her bir düğüm sadece direk bağlı olduğu komşuları ile iletişim kurar .
 
Uzaklık tablosu veri yapısı :

Mümkün her bir hedef için bir satır .
Direk olarak bağlı olduğu her bir komşu düğüm kadar sütun .
X düğümünün Y düğümüne Z komşusu üzerinden iletişimi için uzaklık vektörü .