Active Directory mimarisinde her bir kullanıcının bir kullanıcı adı vardır. Örneğin "Hakan Uzuner" görünür isimli bir kullanıcı işletim sistemine logon olurken mutlaka bir kullanıcı adı kullanır.Örneğin kullanıcı Hakan Uzuner, kullanıcı adı; huzuner

Hakan Uzuner, kullanıcı adı; hakan.uzuner

Hakan Uzuner, kullanıcı adı; hakanu

gibi farklı şekilde kullanabilirsiniz.

Domain ortamında bu kullanıcı ismini iki şekilde kullanabilirsiniz. İlk kullanım şekli windows 2000 öncesi sistemler ve daha çok Microsoft olmayan sistemlerde kullanılır ( UTM cihazları, firewall, 3 party yazılımlar vb )

DOMAIN\Username, COZUMPARK\hakanu

UPN ise ikinci kullanım şeklidir ve bu modelde kullanıcı@DOMAIN.XXX şeklindedir. Örneğin

hakanu@cozumpark.local

Özetle siz bir sisteme logon olurken yada kimlik doğrularken iki şekilde kimlik bilginizi verebilirsiniz

cozumpark\hakanu veya hakanu@cozumpark.local

Ancak unutmayın ki pek çok eski ve MS olmayan sistem UPN desteklemez.
User Principal Name'in yani kullanıcı asıl adları'nın kısaltmasıdır. Active directory isimlemesinde kullanılır. Kullanıcı hesapları için kullanıcı dostu isimlerdir. Domain ortamında tekil(unique) olmalıdırlar. e-mail adreslerine benzer şekilde yazılır. kullanıcıadı@domain.com upn ismidir.