updategram - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
XML elementlerinin görünümlerine göre Transact-SQL işlemlerini formülleştirmekiçin kullanılan bir XML yapısı. İşlemler, orijinal XML görüntüsünün XML’in geçerli görüntüsüyle karşılaştırılması yoluyla tanımlanır. Tespit edilen değişikliklere göre belirli işlemler çalıştırılır