Unplugging after work - ÇözümPark Sözlük
Buna uymak için temel 4 öneri;

Eğer remote çalışıyorsanız ve bir türlü işten kopamıyorsanız

1 - İş için örnek bir çalışma odanızın olması
2 - Zaman planınıza bağlı çalışmak
3 - Mail, telefon ve benzeri uyarıları kapatmak
4 - Ev dışına çıkmak (pandemi dönemi için geçerli değil)