Universal groups - ÇözümPark Sözlük
Universal security grupları genellikle birden çok etki alanındaki ilgili kaynaklara izin atamak için kullanılır. Herhangi bir etki alanından üyeler bu gruba eklenebilir.Ayrıca herhangi bir etki alanındaki kaynaklara erişim izinleri atamak için universal grup kullanabilirsiniz. Universal gruplar, herhangi bir etki alanı içerisindeki kullanıcıları, diğer universal grupları ve global grupları üye olarak kabul edebilir.