thumbnailPhoto - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Active directory içerisinde user objeleri için kullanılan bir attribute - yani öznitelik ismidir. Bu öznitelik sayesinde AD kullanıcı objeleri desteklenen platformlar için resim sunmaktadır. Örneğin Lync, Outlook, Exchange, Sharepoint ve benzeri.
Aşağıdaki powershell ile kullanıcılara resim ekleyebilirsiniz
 
Import-RecipientDataProperty -Identity "Hakan Uzuner" -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path "C:\pictures\Hakan.jpg" -Encoding Byte -ReadCount 0))
Daha fazla bilgi için ÇözümPark.com makaleler bölümünü inceleyebilirsiniz.