Ticket Granting Ticket, Windows sistemlerinde sınırlı bir geçerlilik süresine sahip şifreli kimlik dosyasıdır(TGT kısaltması). Bu dosya Kerberos kimlik doğrulama hizmeti alt sistemi anahtar dağıtım merkezi(KDC- key distribution center) tarafından veri trafiği koruması için bir kullanıcıya verilir.

TGT dosyası oturum anahtarı ve bu oturumun son kullanma tarihini, man-in-the-middle saldırılarına karşı kullanıcıyı koruyan kullanıcının IP adresi bilgilerini içerir.