Reversible Encryption, ifadesi tersinir şifreleme, tersinden görülebilir şifreleme ya da tornistanlı şifreleme gibi ifadelerle çevirebiliriz. Kullanıcı şifrelerinin düz metin parolası (plain text) şeklinde saklanması ile benzer şekilde veritabanında saklanmasını sağlar ve güvensiz olduğu için de kesinlikle önerilmez. Bazı uygulama protokollerinin kimlik doğrulaması için kullanıcı şifresini bilmesi gereken durumlarda başka hiçbir alternatif çözüm ya da uygulanacak yöntem kalmadıysa açılmak zorunda kalınabilir. Özellikle RADIUS ya da IAS bağlantılarında CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) protokolü ile kimlik doğrulaması yapılması ya da IIS’de Digest Authentication yöntemi durumlarında gereklidir. Normalde yazıldığı gibi şifreler depolandığı bu senaryoda son derece güvensiz bir mekanizma oluşturacaktır.