stakeholder - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Türkçe karşılığı paydaş, taraf, hissedar olan bu kelime daha çok teknoloji alanında bir işi paydaşları olarak tanımlanır. Yani siz bir iş, proje, çözüm, servis, hizmet üretmek veya sunmak istiyorsanız bunun paydaşları ile efektif, yani uyumlu çalışmak zorundasınız noktasında kullanılan bir kelimedir.