ssid - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Service Set Identifier'in kısaltmasıdır. Servis seti tanımlayıcısı. Kablosuz ağları arattığınızda yayın adını gördüğünüz isim bağlantının SSID'sidir.