semafor - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Semaforlar 1965 yılnda Edsger Dijkstra tarafından prosesler arasındaki senkronizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir. Karşılıklı dışlama kapsamında yazılımsal yaklaşımlarda kaynağın serbest olup olmadığını sürekli kontrol ederek merkezi işlem birimini(CPU) gereksiz yere meşgul ediyorlardı.