bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Scp, ssh bağlantısını kullanarak uzak sunucudaki dosyaları güvenli bir şekilde kopyalamaya yarayan komuttur. Diğer adı Secure Copy olarak ta geçer. Genelde linux sistemlerde kullanılır, Windows ortamında ise Winscp adında uygulaması mevcuttur. 
Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.
scp [[kullanıcıadı@]uzaksunucu:]kanyak-dosya [[kullanıcıadı@]hedefsunucu:][hedef-dosya]
uzak sunucudaki kaynak dosyayı hedef sunucudaki hedef konuma belirtilen dosya adı ile güvenli katman kullanarak kopyalıyor.