schedule - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Zamanlama anlamına gelen schedule, bilgi sistemlerinde daha çok zamanlanmış görevler için kullanılır. Örneğin backupları schedule et demir aramızda, yani yedekleleri zamanla otomatik çalışsın gibi.