room mailbox - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2007 ile hayatımıza giren bu kavram toplantı odaları için kullanılan bir mail hesabıdır. Normalde bildiğiniz gibi kullanıcılar için User Mailbox açılırken Exchange 2007 ile beraber yeni mailbox tipleri eklenmiştir. Bunlardan biri olan room mailbox' ın amacı toplantı odalarınızın uygun - meşgul durumunu outlook üzerinden daha doğru bir şekilde görmenizi sağlar. Her bir toplantı odanız için bir room mailbox açar ve daha sonra yeni bir toplantı düzenleyeceğiniz zaman alıcılara bu room mailbox' ı da eklerseniz istediğiniz zaman dilimi için toplantı odası uygun ise sistem otomatik olarak sizin bu gönderdiğiniz maili alır ve ajandasına işler ve sizede kaydın alındığına dair bir bilgi mesajı döner. Veya çakışma var ise benzer şekilde isteğin kabul edilmediğine dair bir cevap döner. Ama unutmamamız gereken bir konuda varsayılan olarak açılan room mailbox' lar gelen mailleri otomatik kabul etmemektedir, bunun için powershell veya OWA üzerinden bir kaç ayar yapmak gereklidir.
 
Get-Mailboxcalendarsettings conference | list  komutu yardımı ile toplantı odalarının gönderilen mesajları otomatik kabul etme durumunu görebiliriz. Kontrol edeceğiniz kayıt AutomateProcessing kaydıdır. Varsayılan olarak bu "AutoUpdate" olarak görülür ve siz bunu aşağıdaki komut yardımı ile değiştirin.
 
set-mailboxcalendarsettings conference -AutomateProcessing:autoaccept
not ; bu komutlar exchange 2010 için geçerlidir.