rest api - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Representational State Transfer(REST) Application Programming Interface(API);
HTTP protokolü üzerinden çalışan Server-Client taraflı fakat SOAP'ın tersine belli bir standart ile haberleşme yapısı olmayan web servisleridir. Tek standartı HTTP - HTTPS üzerinden GET, POST,PUT, DELETE olarak istek yapılır.