repadmin - ÇözümPark Sözlük
Windows server sistemlerinde Active directory ve sonrasında  Domain Controllerlar üzerinde çalıştırılabilen komuttur.

Bu araç Forest veya Domain içerisindeki replikasyon hatalarının görüntülenmesi.
Görüntülenen bu replikasyon hatalarının Technet linkleri ile desteklenmesi sayesinde sorun çözümlerinin kolaylaştırılması.

Genel sözdizimi

repadmin altkomut [dsa] [/u: KullanıcıAdı] [/pw: {Parola|*}] [/rpc] [/ldap] [/homeserver:dsaadı]

Bakınız
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc778305(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN

https://www.cozumpark.com/active-directory-replication-status-tool-adreplstatus/