RBAC - ÇözümPark Sözlük
Açılımı Role Based Account Control olup Exchange Server 2010 ile gelen yeni delegasyon yapısıdır. Exchange Server 2003 ve 2007'de esnek olmayan delegasyon yapısı RBAC ile beraber esnek hale getirilmiştir.
RBAC, exchange server ile hayatımıza girmiş olsa bile güvenlik anlamında bir standart haline gelmiştir. Malum yetkili hesapların ele geçirilmesi sonrasında kötü niyetli kişiler ne yazık ki tüm sistemlere erişeibliyor. Bundan dolayı RBAC dediğimiz role tabanlı, yani sorumluluk tabanlı erişim kontrol sistemleri geliştirildi. Örneğin sadece kullanıcı işlemleri yapacak bir kişiye ona ait sınırlı yetkiler veren bir model gibi düşünebilirsiniz. Bu pek çok üründe artık olan bir özelliktir. Hatta müşteriler bir ürün alırken RBAC desteği veya RBAC modeli var mı diye sormaları, bu ürün için role temelli yetkilendirme yapılıp yapılamayacağının kontrol edilmesidir. Exchange özeline dönecek olur isek örneğin tek işi kullanıcı kotalarını, mail adreslerini ve belki de şifre sıfırlama olan bir kişiye komple exchange organizasyonu için yetki vermek yerine ona "HELPDESK" rolünü atamak yeterli olacaktır.

görsel