Raid stripe size - ÇözümPark Sözlük
Bir RAID kontrol kartının verileri RAID kümesi içerisindeki disklere yazarken veya bu disklerden okurken bu verileri ayırdığı parça boyutları olarak isimlendirilir.
 

Örneğin siz iki disk ile bir RAID kümesi oluşturdunuz. Bu RAID kümesi RAID 0 olarak ayarlandı. Bu ne demektir ? Bu şu demektir, bilgisayarınızdan gelen her bir yazma isteği stripe size değerine göre ikiye bölünecek ve disklere yazılacaktır. Çünkü RAID 0’ ın özelliği budur. Yani gelen datayı disklere böler, bu sayede tek bir diskin yazma hızından daha hızlı hareket eder. Ancak bu aslında stripe size ile çok ilişikili bir durumdur.
 
Neden derseniz, şöyle düşünelim. Bu RAID kümesinde Stripe size olarak 64KB seçtiniz ve bilgisayarınız 128KB lik bir veriyi diske kayıt etmek istediği zaman RAID kartı bu veriyi ikiye böler ve 64KB bir diske, diğer 64KB ise diğer diske yazılır. Buraya kadar güzel çalışıyor. Benzer şekilde bu dosyayı okumak içinde her iki diske erişmek gereklidir.
 
Eğer sizin bu mimaride yazmak istediğiniz dosya 128KB değilde 1024KB ise bu durumda bu veri 16 parçaya bölünecek ve 8 – 8 yazılacaktır, bu da tabiki bir zaman alacaktır.
 
Veya durumu tam tersi düşünelim. Stripe size yüksek tuttuk diyelim ki 512KB. Yine bilgisayarınız 128KB lik bir veriyi kayıt etmek istediğinde bu veri hep bir diske yazılacaktır. Yani siz iki disk ile bir RAID kümesi kurdunuz ancak stripe size nedeni ile küçük veriler için sadece bir diski kullanıyorsunuz.
Raid yapılandırması için hangi strip size'ın seçilmesi gerektiğine ilişkin olarak, genellikle daha büyük bir strip size daha iyi performans sağlar. Ancak, belirli bir işlem için en uygun strip size seçimi, işlemlerin boyutu ve türüne göre değişebilir. Örneğin, daha büyük dosyaların okunması ve yazılması için daha büyük bir strip size seçilebilir, ancak daha küçük dosyaların okunması ve yazılması için daha küçük bir strip size seçilebilir.

Örnek olarak, bir sunucuda veritabanı işlemleri yapılıyorsa, daha büyük bir strip size seçimi daha iyi bir performans sağlayabilir, ancak dosyaların çok küçük boyutlarda okunması ve yazılması gereken bir uygulama için daha küçük bir strip size seçimi daha iyi olabilir.

Bu nedenle, hangi strip size'ın seçileceğine ilişkin olarak, işlemlerin türünü ve boyutunu dikkate alarak seçim yapılması önerilir.