raid 51 - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Bu RAID modeli  en az 6 diskten oluşur. RAID 50 ile hemen hemen aynı yapıdadır.  RAID 5 disklerin RAID 1 altında birleşmesi ile yapılır. En güvenli yapıdır.
Gerekli en az disk sayısı : 6 
Kapasite kaybı : 2 Disk 
Disk törelansı : 2 Disk 
Performans : İyi