raid 4 - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Bu model daha çok RAID 0 mantığında çalışmaktadır. Gelen veriler sırasıyla disklere dağıtılmaktadır. RAID 0 ‘a Ek olarak verilar Parity disk üzerinde saklanır. Bu saklanan veriler raid denetleyicisi tarafından kontrol edilir ve bütünlüğü kontrollü şekilde sağlanır. Daha çok büyük veri bloklarının kullanıldığı yapılarda tercih edilir sebebi ise küçük veri bloklarına göre büyük veri bloklarının kullanıldığı yapılarda çok daha performanslı olmasıdır.
 
Gerekli en az disk sayısı : 3 
Kapasite kaybı : 1 Disk 
Disk törelansı : 1 Disk 
Performans : İyi