raid 10 - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 RAID 1 ve RAID 0 birleşmesi ile oluşan bir RAID modelidir.  Performans olarak oldukça yüksektir. İki farklı RAID 1 yapısının RAID 0 ile birleşmesinden oluşur. Bu yapı için en az 4 disk gerekmektedir.  Sadece çift sayıda diskler ile çalışır ve disk sayısını ne kadar arttırırsanız arttırın disk kapasitesi disk sayısı / 2 kadardır. Güvenlik olarak RAID 1 sağladığı güvenlik ile aynıdır. 

Gerekli en az disk sayısı : 4 
Kapasite kaybı : 2 Disk 
Disk törelansı : 2 Disk 
Performans : İyi 

NOT : Tek bir RAID grubundaki 2 diskin arızalanması 
RAID yapısını bozar.