proxy ayarları - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Web tarayısına göre farklı sekmelerde bulunan proxy ayarları, teknik işlevsellik açısından aynı mantık ve gaye için kullanılmaktadır.
Örnek bir web tarayıcısında proxy ayarları:
http://bidb.comu.edu.tr/bilgiler/proxy.htm