protokol - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
İletişim için oluşturulan kuralların bütünüdür.
Syntax(veri yapısı ve formatı), Semantic(anlam) ve Zamanlama bileşenlerinden oluşur