promote etme - ÇözümPark Sözlük
Demote sözlük anlamı "indirgemek, rütbesini düşürmek" manasına gelen ingilizce bir kelimedir. Benzer şekilde promote kelimeside "terfi ettirmek, geliştirmek" manasına gelir.

Ancak bu sıfatları bir DC için söylersek işler biraz değişiyor. Teknik olarak demote kelimesi, var olan bir DC' nin ortamdan kaldırılması yani tekrar domain üyesi bir makine olma sürecine verilen isimdir.

Promote ise workgroup veya domain üyesi olan bir makinenin Domain Controller rolüne yükseltilmesi sürecine verilen isimdir.

Windows Server 8 sürümüne kadar bu süreç ( yani demote veya promote ) "dcpromo" komut seti ile yapılabiliyor iken Windows Server 8 ve sonrası işletim sistemleri için powershell veya GUI üzerinden yapılmaktadır.