Privileged Session Management - ÇözümPark Sözlük
Privileged Access Management? Temelde "Privileged Account Management" veya "Privileged Session Management" olarak biliniyor. Aslında her ikisi de temel bir ihtiyaç. Hem yetkilerin kontrol altında tutulması hem de erişimlerin kayıt altında tutulması önemli.

Temel bileşenler aşağıdaki gibi olmalıdır

Access Manager
Ayrıcalıklı hesaplara erişimi yönetir. Ayrıcalıklı erişim yönetimi için tek bir politika tanımı ve politika uygulaması noktasıdır. Ayrıcalıklı bir kullanıcı, Access Manager üzerinden bir sisteme erişim ister. Erişim Yöneticisi, kullanıcının hangi sistemlere erişebileceğini ve hangi düzeyde ayrıcalığa sahip olduğunu bilir.

Password Vault
Kullanıcıların sistemlere erişimi için şifreleri bilmesine gerek yoktur. Bu sayede bazı kritik sistemler için kullanıcılar önceden tanımlanmış ve güveli kasa olarak tabir edilen platformlardan şifreyi hiç bilmeden ilgili kaynaklara erişim sağlayabilir.

Session Manager
Bir yönetici oturumu sırasında aslında bu kullanıcının ne yaptığını bilmelisiniz. Bir Oturum Yöneticisi, ayrıcalıklı bir hesap oturumu sırasında gerçekleştirilen eylemleri kayıt edebilir veya daha sonradan izleyebilir.