Pentest - ÇözümPark Sözlük
Sızma, Koruma Testleri olarak tanımlanır. Penetrasyon Testleri her tür sisteme uygulanabilir. Testi uygulayan Uzman kişiler, Bilgilerini kötüye değil, iyiye uygulayan Güvenlik uzmanlarıdır.

Penetrasyon Testlerinin amacı; belirlenen hedef sisteme bilinen her türlü saldırı yöntemini kullanarak sızmaktır. Önemli olan kıssas, Sistemde Güvenlik açığı yakalamak değil, Sisteme nasıl sızılacağını ve bunun akabinde sızıldığında neler yapılacağını belirlemek ve Sistemi yöneten kişilere konu hakkında bilgi vermektir.