PDC Master - ÇözümPark Sözlük
PDC, bir kuruluşta zamanı eşitlemek için gereklidir. Windows Kerberos kimlik doğrulama protokolünün gerektirdiği W32Time (Windows Saati) saat hizmetini içermektedir. Kuruluş içindeki tüm Windows tabanlı bilgisayarlar bir ortak saat kullanır. Saat hizmetinin amacı, Windows Saati hizmetinin yetkiyi denetleyen bir hiyerarşik ilişki kullanmasını ve uygun ortak saat kullanımı için döngülere izin vermemesini sağlamaktır.
SMO (Flexible Single Master Operations) rollerinden birisi olan PDC (Primary Domain Controller) Emulator domain çapında etkili olan bir roldür. PDC Emulator rolünü üstlenen dc nin görevleri aşağıda ki gibidir.

Etki alanında saat senkronizasyonunu sağlamak
Parola değişikliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
Kullanıcı hesaplarının kilitlenmesini yönetmek
Group Policy ile yapılan değişikliklerin ortamda ki diğer dc lere de replike olmasını sağlamak
Herbir etki alanında PDC Emulator rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.