Open MPI Message Passing Interface - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Open MPI Projesi eğitim, araştırma ve endüstri ortaklarından oluşan bir konsorsiyum tarafından korunur. MPI kütüphane ve uygulaması açık kaynaktır. Open MPI mevcut en iyi MPI kütüphanesi oluşturmak için Yüksek Başarımlı Hesaplama sistemleri genelinde tüm uzmanlık, teknoloji ve kaynakları birleştirmek mümkün. Open MPI sistemi yazılım satıcıları, uygulama geliştiricileri ve bilgisayar bilimleri araştırmacılara avantaj sunuyor.
Temel işlev, derleyicide derlenen program parçacıklarını paralel programlama ile çoklu işlemciye sahip sistemlerde, işlemcilere dağıtılması ve işletilmesinin sağlanmasıdır.