Online Certificate Status Protocol OCSP - ÇözümPark Sözlük
Çevrimiçi sertifika durum protokolüdür. Adından da anlaşılacağı gibi sistemlerin kullandığı bir sertifikanın hala geçerli olup olmadığını kontrol etmek için kullandıkları bir protokoldür. Bu iş için eskiden CRL dediğimiz Certificate Rekove List URL kullanırdık. Yani işletim sistemi sertifika üreticisinin tanımladığı bu URL üzerinden verdiği bu sertifikanın hala geçerli olup olmadığını anlardı. Peki bir sertifika üreticisi verdiği bir sertifika veya sertifikalar için neden böyle bir URL yani veri tabanı tutar? Çünkü bir nedenle bu sertifika güvensiz olur ise örnek private key çalınmış ise müşteri hızlı bir şekilde aynı kredi kartı gibi düşünebilirsiniz ilgili otoriteyi arar ve bu sertifikayı iptal etmesini ister. Bu durumda kötü niyetli birisi bu sertifikayı bir sisteme yükleyip yannıltmak ile bilgi almayı dener ise işletim sistemleri CRL veya OCSP sayesinde bu sertifikanın artık geçerli olmadığını anlarlar. Özetle PKI alt yapısında bu doğrulama çok büyük önem taşır.

Peki bu yeni protokol ne sağlar?

Öncelikle eski sistemde bir liste vardır ve belirli aralıklar ile güncellenir, bu yeni sistemde ise süreç online işler, yani daha güncel bilgi alabiliriz.

İstemciler CRL bilgisini çekmek zorunda kalmazlar. Yani küçükte olsa daha düşük ağ trafiği sağlar

CRL inceleme yine tek bir sorguya göre daha uzun ve işlem gücü gerektirir. Tabi ki yine çok düşükte olsa işlem gücünden bir kazanım sağlarız.

En büyük sorunlardan birisi CRL içerisinde tüm ifşa edilmiş sertifikalar olduğu için aslında bilgi ifşasıda söz konusudur. Oysaki OCSP sadece ilgili sertifika için sorguya cevap verir.

OCSP tarafındaki kötü yan ise istemcideki işlemci gücünü düşürürken her bir istek için ayrı imzalama yaparak doğru bilgi sağlamak için sunucu işlem gücü ihtiyacını arttırır.