oktet - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Bilişimde 8 bitten oluşan birimdir.
IPv4 ve IPv6'nın gösterimde kullanılır.  xxx.xxx.xxx.xxx
şeklinde gösterilen x ile gösterilen yerler 11111111 gibi bit olarak gösterilebileceği gibi, decimal(ondalık olarak) 0-255 de gösterilebilir.