OAB - ÇözümPark Sözlük
Exchange Server mimarisinde kullanılan bir adres defteridir. OAB olarak kısaltılan Offline Address Book normal bir adres defteri olmayıp cache mode ile çalışan yani exchange server a direk bağlı olmayan outlook programları için bilgisayara indirilen bir adres defteridir. Normal şartlarda Active Directory mimarisinde Exchange Server ürünü kurulumu ile beraber şirket çalışanlarının birbirlerinin mail adresleri başta olmak üzere diğer pek çok bilgisini görmesi için GAl ismi verilen ortak bir adres defteri kullanırlar. Ancak GAL sunucuya ulaşılamayan durumlarda da erişilemez olduğu için cache mode olarak kurulu olan outlook programlarının her adres sorgusu için exchange server' a bağlamak yerine cache de bulunan OAB sayesinde şirket kişi adreslerine ulaşmasını sağlar. OAB, OAB Generation Server denilen ( bu exchange serverlarından biri olabilir ) makine üzerinde oluşturulmaktadır. Kaynak olarak ise GAL' ı kullanır. Yani GAL da şirketteki herkes bulunuyorken varsayılan olarak OAB içerisinde de her sabah saat 5 te GAL daki içerik kopyalanır ve sunucu üzerinde ilgili lokasyonda paylaştırılır ( veya public folder içerisinde ). Daha sonra istemciler gönder/al yapma esnasında güncel OAB bilgilerini çekerek şirkete yeni başlamış kişileride görmeye başlarlar. Bu mantık ile baktığımız zaman OAB nin en büyük yararı nerede olursanız olun şirketin adres defterine ulaşabiliyor ve bu tür sorgular için exchange server üzerinde ek bir yük bindirmiyorsunuz. Ancak dez avantaj olarakta şunu düşünebilirsiniz, örneğin bugün öğlen yeni açılmış bir mail hesabını OAB üzerinde görme şansınız yoktur, çünkü standart kurulum ile beraber OAB içeriği GAL dan her sabah 5 te çekeceği için bu kişi ertesi gün outlook adres defterlerinde yerini alacaktır. Bunu engellemek için online mode olarak outlook ları kullanabilir veya OAB nin üretilme süresini her saat başı, 6 saatte bir vb şeklinde farklı sürelerde güncellenmesini sağlayacak şekilde değiştirebiirsiniz. Tabiki bunun sunucu üzerinde ek bir yük getireceğini unutmayın.

Peki bu OAB nerede tutuluyor. OAB Exchange Server mimarisinde 3 ana bölümde saklanabilir1 - Eğer outlook 2007 öncesi istemlerinizin adres defteri kullanmasını istiyor ve bu desteği açmış iseni Public Folder üzerinde saklanabilir2 - OAB Generation Server Üzerinde3 - Diğer CAS sunucularında.Peki dizin olarak nerede dersek aşağıdaki dizinde saklanmaktadırC:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ExchangeOAB ve C:\Program files\Microsoft\Exchange Server\Client Access\OAB, ayrıca istemcilerin bu dizine ulaşması içim bu dizin aşağıdaki şekilde ulaşılabiliyor olacaktır[\\ExchangeServerName\OAB\Buradaki GUID lerin her biri bir OAB yi temsil etmektedir. Buradan da birden çok OAB oluşturabildiğimizi görebilirsiniz. Bunu neden yapalım derseniz, departmanlar için ayrı ayrı adres defterleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

Peki bu yolu yani yukarıdaki paylaşıma outlook programı nasıl olacakta ulaşacak. Bunun içinde outlook anywhere özelliği devreye giriyor, bildiğiniz gibi EMC üzerinde OAB için dizin belirtme şansınız var ve bu dizinleri tanımlayarak istemcilerin buralara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu dizinlerin içerisinde oab.xml dosyaları bulunmakta ve outlook lar bu dosyaları download edebilmektedir.

Peki bir sonraki nokta ise OAB generation server üzerinde oluşan bu xml dosyalarının nasıl diğer CAS sunucularına replike edilmesidir.

File Distribution Service ( FCS ) CAS rolü yüklenen sunucu üzerinde çalışan servislerden biridir. Bu servisin asıl görevi OAB Generation Server dan diğer CAS Serverlara içeriğin replike edilmesini sağlamaktır.

FCS varsayılan olarak 480 dk da bir replike eder veya aşağıdaki gibi bir değişiklik olduğu zaman anında replikasyon tamamlanır.Yeni bir offline Address Book oluşturulsaBir Offline Address Book' un publish edilmesi gerekiyorsaYenilenme süresi değiştirilir veya bu süreye ulaşılırsaOAB için dosya yolu değiştirilirseOAB Generation server değiştirilirsePeki OAB oluşma sürecinide inceleyelim.1 - ilk olarak OAB Generation Server OAB yi oluşturur.2 - Bu oluşan OAB ilk olarak System Attendant Mailbox içerisinde saklanır ki burası master lokasyonudur. System Attendant Mailbox tan bir kopya alınarak OAb generation server üzerindeki local distribution share kısmına yerleştirilir.3 - Bu dosya artık outlook programları tarafından indirilmeye hazırdır.4 - Daha sonra CAS üzerindeki FDS servisine yeni dosyaların olduğuna dair bir uyarı gönderilir5 - FDS replikasyona başlar ve bittiğinde aşağıdaki gibi bir log görürsünüz

Event Type: Information
Event Source: MSExchangeFDS
Event Category: FileReplication
Event ID: 1008
Date: 8/25/2006
Time: 6:05:41 PM
User: N/A
Computer: E12-CAS
Description:
Process MSExchangeFDS.exe (PID=620). Offline Address Book data synchronization task has completed successfully. OAB name: "Test", Guid: 1fd83cb9-8887-4bbd-83f2-59c8a5ab29a4

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp