ntlm - ÇözümPark Sözlük
LM authentication metodundan daha güvenlidir ve 56 bit’ lik bir şifreleme kullanır. NT 4.0 SP4 öncesi işletim sistemleri tarafından kullanılır. Bu metod kullanıcı şifrelerinin hash değerlerinin domain controller tarafından depolanmasını gerektirir.
ntlm v2 ise hem lm hem de ntlm kimlik doğrulama metodlarından daha güvenlidir. Kimlik doğrulama işlemi güvenli bir kanal üzerinden gerçekleşir. (Secure channel). Windows NT 4.0 SP4 ve sonrası işletim sistemleri tarafından desteklenir. 128 bit şifreleme kullanır. Password uzunluğunun NTLM V2 ile 128 karaktere kadar çıkmasının yanı sıra client-server arasında karşılıklı kimlik doğrulama (mutual authenticaiton) gerçekleşir. Daha güçlü “password hash” değerleri üretilmesi için daha uzun anahtar değerleri sağlar.