NAT - ÇözümPark Sözlük
Adından da anlaşılacağı gibi network adresi dönüştürür. NAT, bir routing servisidir. Her router gibi, NAT router’da networkün sınırında durur ve diğer networklerle iletişimi sağlar.

NAT Router, başka bir networke iletilmek üzere kendisine gelen IP paketlerindeki, kaynak IP adresini çıkarıp ken di IP adresini koyarak iletir. Bu durumda hedef bilgisayar paketin NAT’dan geldiğini sanacaktır aslında öyledir de ancak paketin asıl kaynağı NAT’ın arkasındaki başka bir makinedir.

Daha fazla bilgi için
https://www.cozumpark.com/network-address-translation-nat/