NAP Network Access Protection - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
NAP Windows Server 2008 ile gelen yeni bir uygulamadır.Bu özellik sayesinde network'e dahil olmak isteyen bilgisayarlar için belirli ilkeler belirlyip bu ilkelere uyanların networke dahil edilmesi yada eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılabilen bir servistir.NAP kontrolü, 5 temel şekilde uygulanabiliyor.
Bunlar: 

        DHCP

        VPN

        IPSEC

        802.1x (wried-wiriless)

        Terminal Services Gateway.