bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Bilişim sistemlerinde, var olan donanım kaynaklarını verimli olarak kullanmak için aynı anda birden fazla yazılımsal işlem yürütme, bunları belirli sıraya ve düzene koyma işlemidir.

Tek işlemcili platformlarda işletim sistemi veya kontrol yazılımı, istenen görevleri yerine getirmek için bu görevleri önem ve konum sırasına dizer, sıralama sonucunda önce gelenler işlemciye devredilir ve gerekli komutları yürütülür, geride kalan (zamanlanmış) görevler de ilerleyen sıralarda işlemci tarafından tamamlanır.
Çok işlemcili platformlarda işletim sistemi, bu platformun kapasitesine ve gereksinimine göre özelleşerek belirli uygulamaları belirli konumlara atayarak donanımı azami verimde kullanır, görevleri işlemcilere düzenli olarak dağıtarak birden fazla görevin tamamlanmasını (multitasking) sağlar.
Dipnot:
Tek işlemci, çok çekirdek barındıran platformlarda da multitasking işlemleri fiziksel olarak ve başarı ile yürütülmektedir.