MTU Maximum Transmission Unit - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Maksimum iletim birimi (MTU) Fiziksek bir ağın (ethernet'in) çerçevesindeki veri bölümünde taşıyabileceği en fazla veri miktarına denir. Yani maksimum paket büyüklüğünü belirtmektedir. Bu değer Ağdan Ağa farklılı gösterebilir. Ethernet Ağa giren bir paket MTU değerinden büyükse bu paketin daha küçük parçalara bölünmesi gerekebilir. Bu durum paketin yerine ulaşmasını geciktirir.