MTU Maximum Transmission Unit - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Pc'ler için(artık) ethernet standart bir iletişim protokolü olduğu için MTU değeri 1500 byte'dır. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Fakat MTU her protokol için farklıdır. Örneğin dialup bağlantılar için bu değer 576 byte'dır. Eğer göndermek istediğiniz veri bu değerden büyükse fragmantasyon(parçalanma/bölümleme) işlemi yapılıp, ilgili paket bu protokolden geçirilip parçalanan paketlerin birleşmesi host üzerinde gerçekleştirilir.